مجموعه خبری، اطلاع رسانی اصناف و مشاعل ایران
×

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: جیمز وب - ۱ مورد پیدا شد

۱ . جیمز وب عناصر حیات را در ابر فضایی منجمد کشف کرد : تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا عناصری از جهان‌های قابل سکونت در تاریک‌ترین و سردترین ابر مولکولی را که تاکنون در فضا دیده شده است، یافته است.   عناصر متان، گوگرد، نیتروژن و اتانول