مجموعه خبری، اطلاع رسانی اصناف و مشاعل ایران
×

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: اظهارنامه مالیاتی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ۷۸ هزار اظهارنامه مالیاتی توسط مردم اردبیل در سال گذشته : ۷۸ هزار اظهارنامه و فرم تبصره ماده صد وصول شده که نشان می‌دهد بالغ بر ۵۰ درصد مردم مشارکت کرده‌اند.   وی با اشاره به اینکه مشارکت مردم در ارائه اظهارنامه در