مجموعه خبری، اطلاع رسانی اصناف و مشاعل ایران
×

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: اخذ مالیات براساس تراکنش کارتخوان‌ها اجحاف در حق اصناف است - ۱ مورد پیدا شد

۱ . اتاق اصناف: اخذ مالیات براساس تراکنش کارتخوان‌ها اجحاف در حق اصناف است : برگزار شد، اخذ مالیات براساس تراکنش کارتخوان ها را بدون اطلاع قبلی دانست و افزود: این روش درست نیست که صرفا فقط براساس داده های بانکی مالیات گرفته شود و